Translate

diumenge, 2 de setembre de 2012

Kyudo a Barcelona / Kyudo in Barcelona

Literalment Kyudo vol dir "La via de l'arc". Es tracta d'un art marcial japonès que es practica avui dia a tot arreu.

Literally Kyudo means "The way of the bow". It is a japanese martial art which today is practiced everywhere.

Potser és l'art marcial que té el cos de tècniques a aprendre més reduit de totes. En essència només calen vui moviments per disparar correctament una fletxa, però els que practicam aquesta Art sabem que hi dedicarem tota la vida i l'acabarem lluny de ser capaços d'executar el tir perfecte.

Probably it is the martial art with the smallest set of techniques to learn of all of them. Essentially only eight movements are needed to shoot an arrow properly, but those who practice this Art know that we will devote our lives to it and we will come to our end far from being able to perform the perfect shooting.

No dedicaré aquest post a explicar què es Kyudo, només deixau-me que vos partli del Kyudo que he pogut sentir avui en practicar amb la gent del dojo (club / lloc de pràctica) de Barcelona.

I will not try to explain what is Kyudo in this post, just let me talk you about the Kyudo that I have been able to feel today when practicing with the people from the Barcelona dojo (club / practice hall). 


Kyudo és gent tenint cura d'altra gent. En executar cerimònies de tir conjuntes o en preparar els detalls del lloc on després haurem de tirar fletxes.

Kyudo is people taking care of other people. When performing a ceremonial shoting togheter or when setting up the practice hall.


Kyudo és sentir-se acollit a fora casa, convidat a participar i a compartir la teva experiència amb altres. Kyudo és escoltar i ser escoltat quan es parla amb humildat i amb respecte.

Kyudo is feeling accepted when you are not at home, being invited  to practice and to share your experience with others. Kyudo is listening and being listened to if you talk humble and respectfully.


Kyudo és quelcom més enllà del domini del cos, dels eixos, dels detalls, de la precisió, de ser capaç d'encertar la diana de forma consistent. Kyudo és una via interior de creixement infinit. Hi ha coses que mai et podrà ensenyar cap mestre, perquè per les coses més importants del Kyudo l'únic mestre posible és un mateix.

Kyudo is something beyond mastering your body, your axes, the details, the precision, being able to hit the target consistently. Kyudo is an inner path for growing up infinitely. Many things at Kyudo cannot be taught by any master. Curiously the only master available for the most important and subtle things in Kyudo is oneself.


Kyudo és asumir Kyudo a la vida quotidiana. Tirar fletxes amb un arc enorme sobre una diana de paper és absurd, no té cap interés. De què valdria si no et donàs lliçons per portar al teu dia a dia?

Kyudo is adopting Kyudo in your ordinary life. Shooting arrows with a huge bow over a paper target is useless, no interest by itself. What will be its value if it was not able to teach you lessons for your day to day? 


El Kyudo i les seves lliçons no sempre són agradables ni senzilles. No és una duresa física, probablement el més dur del Kyudo és que t'obliga a enfrontar-te a tu mateix. Hi ha salts dins la pràctica que només es poden fer si et critiques i et superes íntimament.

Kyudo and its lessons are not always nice nor easy. It is hard but not phisically, probably the hardest part of Kyudo is that it forces you to face yourself. There are some setps into your practice that you can only overcome if you accept criticising yourself and improving your intimate limitations.


Kyudo no és ferir la diana sempre, Kyudo no és fallar la diana sempre, Kyudo es perseguir ferir-se a un mateix per créixer.

Kyudo is not hitting always, Kyudo is not missing always the target. Kyudo is trying to hit oneself to grow up.


Kyudo significa restar. No cal fer moltes coses, cada vegada aprenem a fer-ne menys. És el camí de llevar tot el que pertorba el vol perfecte de la fletxa, llevam tensions musculars, llevam petits moviments distorsionadors, llevam pensaments, llevam desitjos, llevam... llevam... llevam.

Kyudo means subtracting. It is not about doing many things, we progressively learn to do less and less. It is the way of getting rid of everything that affect the flight of the arrow. We remove, muscle tension, little movements that distort, we remove thoughts, desires, we continuously remove... remove... remove.Kyudo és bellesa. El gest nu, l'harmonia que transmeten un cos, un arc i una fletxa coordinats sense fisures, és una manifestació de la bellesa que hi ha en tot. La més alta exhibició de tir d'un mestre no enalteix a l'arquer perquè el gran arquer és el que és capaç de disoldre el seu jo, és aquell que es posa de costat de la naturalitat i en el seu tir el que llueix no és ell o ella, és la bellesa natural del tir en conjunt.

Kyudo is beauty. The naked movement, the harmony that transmits a body, a bow and an arrow in good coordination, is an expresion of the beauty that is in everyting. The highest demostration from a master does not put him in any "hall of fame". A true master is he who is able to disapear, is a person that works along with naturality and in his or her shooting what shines is not him or herself, but the beauty of the whole natural shooting.


Kyudo és bondat perquè qui domina l'arc ha dominat el seu jo, la part més fosca del jo. I totes les coses netes i naturals són naturalment bondadoses.

Kyudo is goodness because whoever masters the bow is because has mastered the darkest side of the self. And erevythig that is clean and natural is naturally good.


Kyudo és veritat. Hi ha una dita que diu "La fletxa por encertar o no encertar, però mai falla". El practicant de Kyudo conscient sap que el seu tir l'exposa cruelment als demés. El tir, la diana inamovible et posen en evidència rotunda, parlen les veritats que mai un s'atreviria a dir d'un mateix.

Kyudo is truth. There is a motto that says " The arrow must hit or not, but never fails". The conscious Kyudo practitioner knows that his or her shooting shows clearly the own weaknesses to others. The shooting, the still target... are silent and severe judges, they speak the truth about you. Probably you do not dare to say directly such things about yourself.


Kyudo també és la pausa per fer un cafè o per celebrar l'afecte que ens tenim.

Kyudo is also the cofee break, also the pause for cellebrating our friendship.


Kyudo, com veieu també és un plàtan "pocho".

Kyudo, as you can see, is also an overripe banana.

Issha Zetsumei... Una fletxa, una vida.

Issha Zetsumei... One arrow, one life.

6 comentaris:

 1. Que bona pràctica avui a Barna Toni ¡¡ ... R etornen les eternes ensenyances que el Kyudo dona tot sol, nomes amb la simple ejecucio del sharei i el Rei que sempre està, de manera conscient o inconscient, present.

  El finde proper ens trobaren tots i les fletxes seguiran encertant el nostre interior...

  Si fa canvis el Kyudo ??? ..... sense cap dubte, si un pren el cami amb decisió.
  I son canvis que no tenen mai marxa enrere, és un cami sense retorn, en lo bo i lo dolent.

  una abraçada per tu i la gent de Barcelona.

  ResponElimina
 2. Lo que yo digo siempre... Tengo un amigo samurai!!!

  Me hubiese gustado verte a ti tirar...

  Hasta pronto amigo

  ResponElimina
 3. Respostes
  1. Hola Himiko. Les pràctiques de Kyudo a BCN son els diumenges a les 10 al pavelló Sant Jordi.

   Amb ganes de provar? Passa't a veure'ls en voler. Estaran encantats de rebre't.

   Elimina
  2. Amb moltes ganes de provar! Però l'horari no em va gens bé :(

   Elimina
 4. Hola.. yo soy filipino y quiero aprender Kyudo, pero no habla bien castellano ni catalan :(
  vivo en barcelona (paralel) donde praticas kyudo. estoy muy interesado

  ResponElimina

Vols dir-me alguna cosa? M'encanta llegir comentaris i escoltar opinions